De Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg (NVMMA) is de landelijke vereniging  van de medisch managers ambulancezorg van alle 25 Regionale Ambulancevoorzieningen. 

Een Regionale Ambulancevoorziening (RAV) is als zorginstelling verantwoordelijk voor het leveren van goede ambulancezorg. De medische verantwoordelijkheid is daarbij in handen van een arts: de medisch manager ambulancezorg (MMA). Hij of zij is verantwoordelijk voor het medisch beleid.            

Dit beleid omvat onder meer: 

De MMA adviseert het RAV-bestuur, gevraagd en ongevraagd, op het gebied van kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening, de scholing van medewerkers en het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek. De NVMMA heeft periodiek overleg en is middels afvaardigingen actief in bijvoorbeeld de landelijke protocollencommissie, in diverse commissies van AZN en in wetenschappelijke raden zoals die van de Nederlandse Reanimatie Raad. Bij veel inhoudelijke landelijke ontwikkelingen in de acute zorgketen vervult de NVMMA een nadrukkelijke rol.